یادگیری بازی پرطرفدار بلک جک :

باز هم یک بازی کارتی دیگر که این بار یک کارت پخش کن (dealer) و در مقابل بازیکن‌ها قرار دارند.با همین پنجاه و دو کارت تا هشت دست می‌توان این بازی را ادامه داد، البته در ایران تمامی کارتهای دو و پنج را جدا میکنندو اسم دیگر این بازی در ایران بیست و یک است.
در این بازی در جهت عقربه ساعت هر بازیکن جداگانه با کارت پخش کن یا همان دییلر بازی می‌کند.
به این ترتیب که به هر بازیکن یک کارت داده میشود پس از آن در حین بازی و بنا به درخواست بازیکن باز هم بازیکنان کارت دریافت می‌کنند.
قبل از هر دست بازی باید مقدار شرط یا اصطلاحا بانک را تعیین کنید.برنده این بازی کسی است که جمع کارتهایش بیست و یک و یا نزدیک به آن باشد و یا از طرف مقابل بیشتر شود ،
مثلا اگر جمع کارتهای شما بیست و دییلر هجده باشد، شما برنده هستید، پس دییلر دیگر نمیتواند با امتیاز هجده کارت بکشد و اصطلاحا میخوابد. 
همچنین اگر بازیکن و یا دییلر جمع کارتهایشان بیشتر از بیست و یک شود برنده هستند.
به دستی که یک آس و یک کارت عکس دار(شاه یا بی بی یا سرباز) داشته باشد بلک جک میگویند که بالاترین دست است

نکاتی که باید به آنها توجه داشته باشید:
*آرامش خود را از دست ندهید و به بردهای پشت هم مغرور نشوید .
*همیشه در این بازی برنده نیستید.
*ریسک کنید و از آن نترسید.
*از شرط های کوچک شروع کنید و به مرور شرط ها را بالا ببرید.                                  امتیازات:
*کارتهای دو تا ده همان امتیاز خود را دارند یعنی کارت دو ۲ امتیاز و مثلا کارت پنج ۵ امتیاز دارند.
*شاه و بی بی و سرباز هر کدام ده امتیاز دارند 
*آس بستگی به شرایط هم می‌تواند یک امتیاز و هم یازده امتیاز داشته باشد.
زمانی امتیاز آس یازده است که:
*اگر بازیکن دو کارت داشته باشد
*بیشتر از دو کارت داشته باشد و مجموع کارت هایش به غیر از آس ده و یا کمتر باشد
زمانی امتیاز آس یک است که:
*اگر بازیکن بیشتر از سه کارت داشته باشد و جمع کارتهایش به غیر از آس بیشتر از ده شود.                                                                                                              اصطلاحات رایج در بازی :
اینسورنس (INSURANCE )
اگر دییلر در اول بازی کارت آس رو کند ، بازیکن می‌تواند روی این شرط ببندد که دییلر بلک جک خواهد شد ، و اگر این اتفاق افتاد اجازه دارد دو برابر رقم شرط را برای خود بردارد، البته حداکثر برداشت از شرط نصف پولی است که در مقابل بازیکن می‌باشد.
سورندر(SURRENDER )
انصراف از بازی و پس گرفتن شرط به علت نداشتن دست خوب
اسپلیت (SPLIT)
اگر بازیکن دو کارت یک شکل مثل دو شاه داشته باشد همزمان می‌تواند با دو کارتش بازی کند و دو بانک جدا داشته باشد.
دوبل داون (DOOBLE DOWN)
کسی که میخواهد موجودی بانکش را دو برابر کند و حتما باید یک کارت دیگر بگیرد .
استند(STAND)
زمانی که بازیکن دیگر کارت نمیخواهد و به اصطلاح میخواهد بخوابد.
هیت (HIT)
درخواست کارت از کارت پخش کن اصطلاحا هیت گفته میشود.

close
از ایران بدون فیلترشکن وارد سایت های شرط بندی شوید همین حالا بازی کن