آموزش بازی باکارات یکی از جذاب ترین بازی های کازینو


آموزش بازی باکارات (Baccarat)
این بازی هم  به صورت تک نفره و هم  چند نفره در مقابل یک دیلر یا همان کارت پخش کن قابل اجرا می باشد. بازی باکارات مشابه با بازی بلک جک می باشد. هرچند که دارای تفاوت های خاصی نیز است.  از جمله یکی از این تفاوت ها مشترک بودن همه کارت ها در بین بازیکنان می باشد. در این بازی تمام افراد میز می توانند شرط ببندند بر روی هر طرف بازی 

آموزش بازی باکارات و اهداف بازی
اما برنده در این  بازی چه کسی است؟ این بازی نیاز به پیش بینی دارد که کدام یک از دو دست پلیر (player) یا بانکر (Banker) به عدد ۹ نزدیک تر است یا اینکه ارزش این دو دست مساوی یا (Tie) می شود. در این بازی دیلر کارت‌ های بانکِر را در سمت راست خط وسط میز و کارت‌ های بازیکن را در سمت چپ قرار می دهد. دیلر به هر کدام ۲ کارت می دهد. و با مقایسه شدن کارت های در دست بازیکنان و مقیاس  ارزش کارت ها برنده تعیین می شود.
تفاوت دیگر این بازی با بلک‌ جک چنین است که ، در بازی باکارات هر بازیکن دست جداگانه‌ ای ندارد و دست بازیکن که توسط دیلر پخش می شود، بین همه ی بازیکنان دور میز مشترک می باشد.

قانون دادن کارت سوم در بازی باکارات

آموزش بازی باکارات و قانون دادن کارت سوم چیست؟

۱-چنانچه دست بازیکن متوقف شود و دست بانکِر ارزش ۵ یا کمتر داشته باشد، بانکِر کارت سوم را  می گیرد.

۲-چنانچه دست بانکِر یا بازیکن ارزش ۸ یا ۹ داشته باشد، دست هردوبازیکن  متوقف  خواهد شد و کارت دیگری  داده نخواهد شد. این قانون مهمترین قانون این بازی می باشد که  بر تمامی‌ قوانین دیگر ارجعیت دارد.

۳-چنانچه دست بازیکن ارزش ۵ یا کمتر داشته باشد، دست بازیکن کارت سوم دریافت می کند.

۴-در صورتی که دست بازیکن کارت سوم را بگیرد، جدول زیر تعیین می‌ کند که آیا بانکِر باید کارت سوم را داشته باشد یا خیر.امتیاز کارت ها در بازی باکارات چگونه است؟

دراین بازی ارزش کارت ها دارای اهمیت است.  

شاه، بی بی، سرباز و ده ارزش صفر امتیاز را دارند.

آس و اعداد ۲ تا ۹   امتیاز خود را دارند. یعنی کارت  ۵، پنج  امتیاز دارد و یا کارت 6 شش امتیاز و..

ارزش هر دست با جمع زدن کارت ها به دست می اید.. اگر جمع امتیازات  بیشتر از از ده شود ۱۰ عدد از آن کم می شود تا ارزش دست حساب گردد. یعنی اگر جمع دست شما ۱۷ شود از آن ۱۰ امتیاز کم می شود و می شود ۷. 

به اعداد زیر توجه کنید:


  ارزشش ۶  است
  ارزش 3 می شود
  درصورتی که جمع اعداد 15 است و 10 تا از ان کم شود . پس ارزشش 5 می شود
  ارزشش صفر است

آموزش بازی باکارات و روش شروع آن

۱- پخش کارت ها:

⦁  کارت ها به طرفین توزیع می شود و کارت ها به صورت روباز می باشد تا زمانی که هر طرف بازی دو کارت باز داشته باشد.

⦁  بازیکن همیشه کارت اول را می گیرد
⦁  زمانی که هر دو طرف دو کارت روباز به دست اورده باشند  موقعیت مورد ارزیابی قرار می گیرد.و طبق قوانین مشخصی که وجود دارد تصمیم گرفته می شود که بازیکن یا بانکر کدام باید کارت سوم را دریافت کند.

مساوی در بازی باکارات: زمانی که ارزش دست بانکِر و دست بازیکن یکی باشد. پانتر هایی که  برروی مساوی شدن بازی  شرط بسته مبلغ برد آن ها داده می شود. اما اگر شرط شما روی شرط بانکِر یا شرط بازیکن بسته شده باشد و آن دست مساوی تمام شود، مبلغ به شماداده نمی شود..

شرط های کناری در بازی باکارات چیست؟

بازی باکارات یکی از شرط هایی که دارد شرط کناری است . علاوه بر شرط های اصلی مانند شرط بانکر، بازیکن یا مساوی شرط بندی های دیگری  نیز وجود دارد مانند: شرط  مجموع کارت های استفاده شده در بازی، شرط روی جفت ها. باید بدانید که ضرایب این شرط ها در هر دور شرط بندی تغییر می کند.

شرط بندی روی جفت ها:  جفت بانکر، جفت بازیکن و جفت یکی از طرف ها.  کارت سوم به حساب نمی آید و در تشکیل جفت ها تاثیری ندارد.

شرط روی مجموع کارت های توزیع شده نیز می توان بست. شرط کوچک برای  زمانی است که جمع  کارت ها ۴ باشد برنده می باشید. شرط بزرگ زمانی است که مجموع کارت ها ۵ یا ۶ باشد که شما برنده می باشد.

شرط های کناری ارتباطی با شرط های اصلی ندارند. می توان شرط اصلی را  می توان روی بانکر و شرط کناری را روی بازیکن بست و یا بالعکس.

⦁    نکته: شرط های کناری را می توان بدون بستن شرط های اصلی نیز بست.

۲-نحوه و مراحل شرط بندی در بازی باکارات

مرحله بعدی آموزش بازی باکارات انواع شرط بندی است.
دور اول شرط بندی: زمانی که شرط قبل توزیع کارت ها بسته شود. پانترها (افرادی که شرط می بندند) می توانند شرط های خود را روی یک نتیجه یا بیشتر ببندند
دور دوم شرط بندی: بعد از اتمام دور اول بازی، بازیکن کارت اول را دریافت می کند و ضرایب جدید برای شرط ها نمایش داده می شوند و دور دوم شرط بندی اغاز می شود.
شرط های مختص در دور اول به  شرط های دور دوممربوط نمی باشند. بنابراین پانتر ها می توانند شرط های خود را روی شرط های یکسان یا متفاوت ببندند.
دور سوم شرط بندی: بعد از دور دوم شرط بندی بانکر کارت اول را می گیرد و ضرایب جدید برای شرط ها نمایش داده می شود و در این زمان شرط های دور سوم اغاز می گردد. بعد از این دور، بانکر و   بازیکن کارت دوم را خواهد گرفت و در صورتی که نیاز باشد  کارت سوم نیز بین بازیکنان پخش خواهد شد نتایج محاسبه شده و برنده دور در تصویر نمایش داده می شود.
آموزش بازی باکارات و نحوه انتخاب ژتون ها: روی ژتون با مبلغ مورد نظر خود در قسمت انتخاب ژتون کلیک کنید. ژتون‌ ها با مبالغ مختلف از ۴ تا ۱۰ هزار واحد نشان داده می شوند. ابتدا  ژتون مورد نظر خود را پیدا  می کنید و با کلیک کردن روی  آن، ان را انتخاب  می کنید. سپس شرط مورد نظر خود را از صفحه نمایش انتخاب  می نمایید.
اصطلاحات لازم برای شرط بندی:

در ادامه مقاله آموزش بازی باکارات به اصطلاحات شرط بندی می رسیم.
Repeat: برای شرط بندی دوباره ی همان تعداد ژتونی که در بازی دست قبلی‌ استفاده کردید، روی دکمه ی Repeat کلیک کنید تا ژتون‌ ها روی میز قرار داده شوند.

Undo:  برای برگرداندن آخرین تغییر شرط‌ به حالت قبل، روی دکمه ی Undo کلیک کنید تا آخرین تغییر لغو شود.

Double: برای دو برابر کردن مبلغ شرط از این گزینه استفاده کنید. 

تائید شرط: ابتدا باید شرط های خود را قبل تمام شدن زمان بر روی میز بگذازید وسپس  شرط های شما به طور خودکار پس از تمام شدن این زمان مشخص شده تایید خواهند شد. این زمان شرط بندی توسط  یک ثانیه شمار و با شمارش معکوس نشان داده می شود


 

اصطلاحات رایج در آموزش بازی باکارات


PLAYER:  یکی از طرف های بازی که دیلر به او کارت می دهد.

BANKER: یکی از طرف های بازی که دیلر به او کارت می دهد.

TIE یا مساوی: زمانی که ارزش دست بانکِر و دست بازیکن در انتهای بازی برابر شود.

NATURAL HAND (دست طبیعی) : ترکیبی‌ از دو کارت که مجموع آن با ۸ یا ۹ برابر باشد. 
ADDITIONAL BETS ( شرط های کناری) : شرط هایی هستند که به نتیجه ی شرط های اصلی ارتباطی نخواهند داشت  مانند: (، جفت بازیکن، جفت بانکر،  جفت یکی از طرف ها، ، بزرگ و کوچک، جفت کامل)

PLAYER PAIR (شرط جفت آوردن بازیکن) : یک شرط کناری است برای زمانی  که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد مانند: شاه گشنیز و شاه پیک.

BANKER PAIR (شرط جفت آوردن بانکر) : یک شرط کناری است برای زمانی که دو کارت اول دست بانکِر یکی باشد. برای نمونه:  سرباز دل وسرباز خشت 

ANY PAIR ( جفت یکی از طرف ها) : زمانی که دو کارت اول بانکر یا  بازیکن جفت باشد مانند: بی بی دل و بی بی پیک

PERFECT PAIR (جفت کامل) :  زمانی که دو کارت اول بازیکن یا  بانکر جفت باشند و هر دو از یک نوع باشند  مانند: دو شاه پیک).

SMALL  (کوچک): زمانی که مجموع کارت های دیلر و بانکر به ۴ برسد.

BIG (بزرگ) : زمانی که مجموع کارت های دیلر و بانکر  به ۵ یا ۶ برسد.

VALUE : بخشی از کارت که نوع کارت در آن قسمت مشخص می شود مانند(شاه، بی‌ بی، سرباز و غیره)

SUIT:  یکی از چهار خال موجود در ورق‌ های بازی است.

NUMBER TYPE : زوج یا فرد.

DECK ( دسته ی کارت) : ۵۲ کارت تشکیل شده از ۱۳ کارت که شامل  هر کدام از سوئیت ها (دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، سرباز، بی بی، شاه و آس)

SHOE (جایگاه کارت) : محلی که شش دسته ی کارت قبل از اغاز بازی در آن وجود دارد.

DRAW ( دور بازی) : یک دور بازی زمانی است  که با توزیع کارت های دور اول شرط بندی شروع می شود و با اعلام نتیجه توسط دیلر به پایان می رسد و تمامی کارت هایی که روباز روی میز هستند و استفاده شدند را جمع کرده و در جعبه ی کارت های مصرف شده قرار میدهد.

BETTING OUTCOME (نتیجه ی شرط): بیان حالت های مختلف نتیجه ی یک بازی که با ضرایبی که به دلیل تغییر موقعیت بازی در یک  دور تغییر می کنند متغیر می باشد .

close
از ایران بدون فیلترشکن وارد سایت های شرط بندی شوید همین حالا بازی کن